Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості

Оператор лінії у виробництві харчової продукції

3-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде окремі операції технологічного процесу миття, розливу, розфасовки, оформлення, комплектування, зберігання, приймання і упакування різних видів готової харчової продукції та виробів на потоково-механізованих лініях. Бере участь у ремонті устаткування.

Повинен знати: принцип роботи і правила експлуатації обслуговуваного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів; способи усунення можливих несправностей у роботі устаткування.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде технологічний процес із обслуговуванням до двох різних потоково-механізованих ліній миття, видування, розливу, розфасовки, оформлення, комплектування, зберігання, приймання і упакування різних видів готової харчової продукції і виробів. Контролює виконання параметрів технологічного режиму, безперервної роботи миючих, дозуючих, наповнювальних, формуючих, загортуючих, закупорювальних, укладальних, комплектувальних, транспортуючих та інших автоматів, апаратури і механізмів за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і автоматів.

Регулює роботу компресора при видуванні ПЕТ-пляшок. Здійснює контроль за додержанням норм витрат сировини і матеріалів. Виявляє і усуває причини, які викликають погіршення якості продукції, перевищення норм витрат сировини та матеріалів, зниження продуктивності ліній, несправностей у роботі механізмів. Перевіряє стан та правильність взаємодії всіх вузлів устаткування. Налагоджує, регулює і ремонтує окремі машини і автомати. Готує устаткування до здавання в ремонт та приймає з ремонту. Веде облік.

Повинен знати: технологічні процеси і режими миття, видування, розливу, розфасовки, оформлення, комплектування та упакування продукції і виробів; рецептури та види сировини; вимоги до готової продукції, закупорювально-упакувальних та допоміжних матеріалів; будову основного і допоміжного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів, правила їх експлуатації; причини, які викликають несправності в роботі механізмів і автоматів, способи їх виявлення та усунення; правила ведення обліку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової продукції 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде технологічний процес на окремих операціях потокових комплексно-механізованих та автоматизованих ліній виробництва харчової продукції. Веде окремі процеси з обслуговуванням більше двох різних потоково-механізованих ліній миття, розливу, розфасовки, оформлення, комплектування, зберігання, приймання і упакування різних видів готової харчової продукції і виробів.

Повинен знати: будову і кінематичні схеми автоматів, агрегатів та механізмів, що належать до комплексно-механізованих та автоматизованих ліній, правила їх експлуатації; технологічний процес і режим розливу, розфасовки, оформлення, комплектування, зберігання, приймання та упакування різних видів готової харчової продукції і виробів.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової продукції 4 розряду — не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки. Веде технологічний процес із пульту керування на потокових комплексно-механізованих та автоматизованих лініях у виробництві харчової продукції і виробів, а також на установках для екструзійно-видувного формування. Здійснює розрахунок компонентів. Включає і виключає основне та допоміжне устаткування. Забезпечує за допомогою засобів автоматики, програмування, контрольно-вимірювальних приладів виконання технологічного режиму, безперебійної та синхронної роботи автоматів і апаратури, що належить до потокової комплексно-механізованої або автоматизованої лінії. Запобігає та усуває причини відхилення від нормального технологічного режиму. Визначає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, ЕОМ та за результатами хімічних аналізів закінчення технологічного процесу. Здійснює керівництво всіма стадіями технологічного процесу, координує роботу, яку виконують робітники на лініях та окремих операціях, що належить до комплексу виробництва даної продукції.

Повинен знати: технологічний процес та режим виробництва продукції; рецептури, розрахунок та складання їх, фізико-хімічні властивості, види сировини, напівфабрикатів, готової продукції; будову і принцип дії приладів, установлених на пультах керування; будову та конструктивні особливості апаратури, автоматів, видувної машини, схеми комунікацій, правила їх експлуатації; причини, які викликають несправності в роботі устаткування, способи їх виявлення та усунення; порядок ведення журналу.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової продукції 5 розряду — не менше 1 року.