Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості

Посадові обов’язки оператора лінії у виробництві харчової продукції

1. Веде технологічний процес із пульту керування на потокових комплексно-механізованих та автоматизованих лініях у виробництві харчової продукції і виробів, а також на установках для екструзійно-видувного формування.

2. Здійснює розрахунок компонентів.

3. Включає і виключає основне та допоміжне устаткування.

4. Забезпечує за допомогою засобів автоматики, програмування, контрольно-вимірювальних приладів виконання технологічного режиму, безперебійної та синхронної роботи автоматів і апаратури, що належить до потокової комплексно-механізованої або автоматизованої лінії.

5. Запобігає та усуває причини відхилення від нормального технологічного режиму.

6. Визначає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, ЕОМ та за результатами хімічних аналізів закінчення технологічного процесу.

7. Здійснює керівництво всіма стадіями технологічного процесу, координує роботу, яку виконують робітники на лініях та окремих операціях, що належить до комплексу виробництва даної продукції.