Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості

Кочегар технологічних печейтретьогорозряду веде процес спалювання твердого, рідкого і газоподібного палива в різного типу топках сушильних барабанів, випалювальних, муфельних та інших технологічних печах. Обслуговує камери висотою до двох поверхів для обжарювання і копчення ковбас та свинокопченостей. Регулює процес горіння, дуття, тяги і температурного режиму на обслуговуваному устаткуванні. Готує устаткування і паливо до роботи: чистить топки від шлаку і золи, чистить форсунки, мазутофільтри, перевіряє справність кладки колосників топки, стан і роботу шиберів, справність іскроуловлювальних пристроїв, стан форсунок, вентиляторів, регулювальної і контрольно-вимірювальної апаратури. Вибирає режим роботи топок. Стежить за роботою топок, насосів, двигунів, газової комунікації, повітродувок, ексгаустерів тощо. Проводить поточний ремонт обслуговуваного устаткування.

Посадові обов’язки оператора (кочегара) виробничих печей

Веде процес спалювання палива в топках виробничих печей при обслуговуванні до двох печей зі стаціонарним подом або до двох конвеєрних печей з виробництвом хлібобулочних виробів за зміну до Зт, які працюють на газовому паливі.

 Перевіряє справність системи печей та контрольно-вимірювальних приладів.

 Завантажує паливом печі.

Регулює процес горіння палива, тягу, температурний режим, установлений для кожного сорту виробів.

Контролює процес спалювання палива та його витрачання.

Чистить топки.

 Підвозить паливо, відвозить шлак і золу.